Workshop for musikskoler

Få dine elever "ud over scenekanten"

Som noget helt nyt tilbyder jeg nu at komme ud på jeres musikskole og lave en performance workshop. Bands/solister med lærere indbydes til en inspirerende dag, hvor vi arbejder med det sceniske udtryk. Vi sprænger rammerne for hvad eleverne gør og tør, og styrker det personlige udtryk.


Formål:

  • At give eleverne redskaber til at rykke grænserne for egen formåen.
  • At eleverne får tydeliggjort egne muligheder og mål.
  • At inddrage lærerne i processen og derigennem give både lærer og elever fokus på performancearbejdet som en naturlig del af musikundervisningen.
  • At eleverne oplever kammeraternes optræden og udvikling.
  • At integrere feedback - egen og andres - som en vigtig del af refleksionen omkring egen udvikling.

Jeg arbejder med at løfte og motivere eleverne og tager udgangspunkt i deres niveau, erfaringer og mål. Gennem øvelser, sparring, refleksion og positiv feedback vil eleverne få muligheden for at mærke hvad det vil sige, at ”trykke den af” som artist. De får redskaber som hjælper dem til at overvinde forhindringerne og skubbe grænserne for deres egen formåen. Lærerne inddrages i processen og fortsætter arbejdet med eleverne, så de får mulighed for at arbejde fokuseret med integreringen af redskaberne. Vi afrunder med en fælles evaluering.

Se program.

<< Gå til Forsiden

<< Gå til Aktiviteter - 3 x Performance Coaching

<< Gå til Performance Coaching

Kirsten Østrup, New Performance, Performance Coach og Eksamineret Psykoterapeut MPF på Amager i København – mellem Tårnby og Ørestaden.