Personlig psykoterapi

For dig som ønsker personlig udvikling

Psykoterapi er et redskab for dig som af forskellige årsager føler sig bremset i livet eller på jobbet.
Der kan være mange grunde til, at mennesker ønsker at selvudvikle.

Personlige samtaler og psykoterapi er for dig, som oplever:

 • et lavt selvværd
 • stress
 • at du er træt, trist eller deprimeret
 • usikkerhed omkring valg af din karriere
 • problemer med at nå dine mål
 • skilsmisse
 • at du forlanger for meget af dig selv
 • at være overansvarlig
 • at det er svært at sige fra og til
 • at du skændes med din partner
 • svigt
 • at det er svært at komme ud af et dårligt fungerende parforhold
 • angst og ubehag
 • ensomhed eller tomhed
 • sorg og tab
 • problemer på jobbet
 • manglende social lyst
 • misbrug - eget eller andres

Manglende trivsel kan også vise sig på mere kropslige måder som fx hovedpine, spændinger, træthed, dårlig søvn, summen i kroppen, hjertebanken, kvalme, besvimelse, dårlige spisevaner mm.

Formålet med psykoterapi er at øge livskvaliteten og få en bedre hverdag, hvor du føler dig fri til at gøre det, du egentlig har brug for. Ved at styrke selvindsigten skabes de bedste muligheder for at træffe de rigtige valg. Det handler om at øge opmærksomheden omkring din egen adfærd og samtidig udvikle dine personlige kompetencer så du bliver i stand til at slippe de uhensigtsmæssige handlemønstre, som ikke længere gavner dig.

Du bliver udfordret i din aktuelle situation og får støtte til at sætte ord på tanker, følelser og refleksioner. Sammen med inputs, sparring og konstruktiv feedback får du klarhed over din situation og øger samtidig din bevidsthed omkring dig selv - dine værdier, grænser, ressourcer og handlemønstre. Du bliver tydeligere både for dig selv og for andre og derved opnår du en større grad af integritet.

Samtalerne foregår i et roligt tempo med tid til tanker og refleksion. Det er vigtigt, at du kan føle tillid. Her skal du ikke præstere - blot være. Hvert forløb er meget personligt og unikt og det er derfor ikke muligt på forhånd at vide, hvor mange sessioner du vil få brug for. Jeg kan nævne, at de fleste af mine klienter har forløb på 6-12 gange, men alt er muligt. Som udgangspunkt anbefaler jeg 1-2 ugers intervaller.

Hvordan foregår det?

En session varer 60 minutter og foregår ved, at vi snakker om det, som optager dig her og nu. Jeg stiller spørgsmål, giver tid til refleksion, arbejder med visualiseringer, tanker, følelser og kropsfornemmelser – alt sammen som metoder til at finde ud af, hvordan problemet opstår og hvordan du kan arbejde videre derfra. Min opgave er at være din fortrolige samtale- og sparringspartner og forholde mig åbent til din virkelighed. Jeg arbejder ud fra et etisk regelsæt om tryghed, tillid og integritet. Som terapeut har jeg tavshedspligt og er ikke tilknyttet offentligt journalregister. Jeg modtager løbende kurser, supervision og sparring som en kvalitetssikring og videreudvikling af mine faglige kompetencer.

Det er ikke muligt at sige, hvor mange samtaler der bliver behov for - det varierer meget.

Terapi er en livsbekræftende investering i dig selv - start i dag.

Kontakt mig her


Kirsten Østrup, New Performance, Performance Coach og Eksamineret Psykoterapeut på Amager i København – mellem Tårnby og Ørestaden.

Speciale i psykoterapi for voksne, unge og teenagers samt parterapi.