Teenage terapi

For unge og teenagers

Mange unge og teenagers oplever problemer med skole, venner eller familie. Personligheden i de unge år er ofte lidt skrøbelig, og det kan derfor være svært at overskue situationen. Det kræver bevidsthed omkring egne ønsker, værdier og behov at kunne træffe de rigtige valg, og det kan opleves svært - om ikke umuligt - at tale med sine forældre. Her er det en god idé med en fortrolig og neutral sparringspartner, som i samarbejde med den unge selv kan løse op for hårdknuden.

Teenage terapi er for dig, som oplever:

 • lavt selvværd
 • stress
 • træthed / tristhed
 • kort lunte / vrede
 • skoletræthed
 • præstationsangst / nervøsitet
 • overgreb
 • mobning derhjemme eller i skolen
 • problemer med skole eller familie
 • generthed / svært ved at skabe kontakter
 • at du er anderledes / ensom
 • forældres skilsmisse
 • sorg og tab
 • at du skader dig selv
 • misbrug - eget eller andres

Årsagen til dårlig trivsel i skolen, derhjemme eller blandt kammeraterne står ofte ikke klart for den unge selv og derfor kan det ende med, at bebrejdelsen rettes indad med en følelse af at være forkert. I teenage terapien tager jeg udgangspunkt i, at der ikke er noget galt med dit barn. Arbejdet består i at skabe refleksion og selvindsigt og derigennem forholde sig til sine egne ønsker, mål og valg. Gennem terapien vil dit barn opleve at føle sig hørt og forstået. Det kan være svært som forældre at give barnet den anerkendelse og forståelse, fordi man som forældre ofte føler sig afvist og afmægtig. Det betyder ikke, at der er noget galt med hverken forældre eller barn. Ofte handler det om forholdet imellem forældre og barn.

Forældrene inddrages i terapien i samarbejde med den unge - altså i den udstrækning, den unge selv føler sig klar. Teenage terapien er et fortroligt rum, hvor den unge kan tale om svære følelser uden at opleve forventninger og krav. Derudover vil terapien handle om at skabe opmærksomhed på jer som familie - hvordan I agerer og kommunikerer med hinanden - og I vil blive støttet i at finde andre måder at være sammen på.

Hvordan foregår et terapeutisk forløb

En session varer 60 minutter og foregår ved, at vi snakker om det, som har betydning for dit barn/jer her og nu. Samtalerne foregår i et roligt tempo. Jeg stiller spørgsmål, giver tid til refleksion, arbejder med visualiseringer, tanker, følelser og kropsfornemmelser – alt sammen som metoder til at finde ud af, hvordan problemet opstår og hvordan du kan arbejde videre derfra. Forældrene deltager den første gang og inddrages igen senere i forløbet. Undervejs får I nogle værktøjer, som bidrager til, at I sammen kan løse problemet. Min opgave er at være jeres fortrolige samtale- og sparringspartner og forholde mig åbent til jeres virkelighed. Jeg arbejder ud fra et etisk regelsæt om tryghed, tillid og integritet. Som terapeut har jeg tavshedspligt og er ikke tilknyttet offentligt journalregister. Jeg modtager løbende kurser, supervision og sparring som en kvalitetssikring og videreudvikling af mine faglige kompetencer.

Det er ikke muligt at sige, hvor mange samtaler der bliver behov for - det varierer meget.

Teenageterapi er en livslang investering i dit barn – start i dag.

Kontakt mig her

Kirsten Østrup, New Performance, Performance Coach og Eksamineret Psykoterapeut på Amager i København – mellem Tårnby og Ørestaden.

Speciale i psykoterapi for voksne, unge og teenagers samt parterapi.

 


Kirsten Østrup, New Performance, Performance Coach og Eksamineret Psykoterapeut på Amager i København – mellem Tårnby og Ørestaden.

Speciale i psykoterapi for voksne, unge og teenagers samt parterapi.