Udtryk som gør indtryk

Præsentationsteknik
For dig som ønsker mere gennemslagskraft

Lær hvordan du med få ændringer kan...

 • Styrke din passion og autoritet
 • Skabe større motivation og ejerskab
 • Øge muligheden for at skabe bedre salgsresultater
 • Ramme din målgruppe ”bulls eye” fra første sætning

Det er afgørende for dit salg, at du får skabt en god kontakt fra første sætning.

Fordi gode relationer øger muligheden for at skabe gode resultater!

Performance workshop

Hvad går det egentlig ud på?

På workshoppen vil du opleve, hvordan du selv med få enkle ændringer kan styrke dit personlige udtryk, få mere autoritet og få en bedre kontakt til din modtager.

"Det giver en stærk oplevelse som jeg tror kan være med til at udvikle i en grad som et 'business-style' kursus sjældent evner."
Carsten Lysholt, Senior Digital Forretningskonsulent

Se andre udtalelser her

Oplever du nogen gange at du ...??

 • Mangler gennemslagskraft til at sælge dine idéer ind og få dit budskab igennem.
 • Mangler den sikkerhed og autoritet som er nødvendig for at kunne motivere og skabe ejerskab omkring forandringsprocesser.
 • Taber kontakten til dine kunder, fordi du får fordybet dig i faglige detaljer og glemmer at tale til kundens hjerte.
 • Har en følelse af ikke at være en god konsulent eller projektleder, men mangler redskaber til at ændre dette.

På denne workshop lærer du blandt andet...

>> Hvad hemmeligheden bag en stærk performance er. Hvilke virkemidler der er at spille med og hvorfor det virker.

>> Hvordan du selv med få og enkle midler kan skabe liige den der forskel der gør, at dit publikum føler sig trygge, mærker din passion og lytter interesseret til dig.

>> Hvor stor forskel det gør for modtageren, når man laver små ændringer som fx at holde pauser, bruge gulvet, tage øjenkontakt, ændre ordvalget osv.

Og du får...

>> En lige-til-at-gå-til skabelon til din præsentation, så du kan skabe kontakt og ramme din modtager ”bulls eye” fra første sætning.

>> Én-til-én arbejde med Kirsten, som giver dig helt personlige pointers til forbedring af din performance og muligheden for at afprøve det med det samme.

>> Uvurderlig, konstruktiv og empatisk feedback på din egen performance.

Workshoppen er for dig som…

 • Er konsulent og/eller projektleder
 • Afholder salgsmøder, projektmøder, præsentationer og foredrag
 • Har en stor grad af faglighed og professionalisme
 • Motiveres af at din indsats afføder positiv respons og personligt engagement

For at sætte processen i arbejdskontekst, arbejder vi med jeres egne præsentationer - fx PowerPoint - hvor hver deltager:

 1. Laver sin præsentation.
 2. Ud fra det får personlig coaching og nogle helt konkrete redskaber til hvordan han/hun kan styrke sit udtryk.
 3. Afprøver de personlige redskaber og oplever den umiddelbare reaktion fra feedback-gruppen.

"Folk åbnede sig og havde tillid i gruppen, hvilket for mig var fantastisk. Udover at de enkelte fik gode værktøjer og udviklingspunkter med hjem, så var det også en god teambuilding øvelse. Så sammenlagt en klart anbefalelsesværdig workshop, som jeg kun kan tale godt om. For en gruppe som os, ramte den lige i skabet, da salg/promovering af vores arbejde er afgørende for vores eksistens."
Sune, Senior Manager

Vidste du i øvrigt…

En undersøgelse foretaget af den amerikanske psykolog Albert Mehrabian har vist, at vi opfanger ord, tonefald og mimik i en procentfordeling således:

 • Verbal/ordets betydning 7%
 • Tonefald 35%
 • Mimik 58%

Tankevækkende, ikke ...?

"Showtime på Jobbet" - artikel

<< Gå til Forsiden

Kirsten Østrup, New Performance, Performance Coach og Eksamineret Psykoterapeut MPF på Amager i København – mellem Tårnby og Ørestaden.